תקנון DANדיל

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. החברה – שופרסל סטוק בע"מ ח.פ. 516638814
 2. מחסני החברה – א.ת. הר טוב ב' בית שמש
 3. האתר – אתר האינטרנט dandealonline.co.il.
 4. בכל מקום בתקנון בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"הנהלת האתר" או "האתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.
 5. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 6. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
 7. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
 8. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד נקבע לפי צורת השילוח, אשר תואמה עם הלקוח.
 9. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה שביצע הלקוח ע"י החברה.
 10. ימי ושעות הפעילות – א' – ה' בין השעות 08:30 – 15:00 (ללא ערבי וימי חג).
 11. ימי עסקים- ימי חול – ראשון עד חמישי – בהם לא נכללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.
 12. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 054-3090135 במייל webdandeal@gmail.com בימי ושעות הפעילות.
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
 7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

המוצרים

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט בין הנראה בתמונה לבין המוצר בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי בתיאור המוצר ו/או מחירו, הדבר לא מחייב את הנהלת האתר, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג בפני לקוחותיה מידע ותמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים.
 2. המכירה דרך האתר כפופה למלאי הקיים במחסני האתר ומשתנים מעת לעת. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. לאחר ביצוע ההזמנה נציג החברה יצור קשר עם הלקוח לצורך אישור סופי של זמינות המוצרים המוזמנים במלאי.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה בלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר המחייב ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס  אשראי ואישור החברה את ההזמנה).
 5. הנהלת האתר רשאית להציג מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית להפסיק כל הטבה כאמור, להחליפה או לשנותה, באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 6. ככלל לא יינתן כפל הנחות/הטבות על המוצרים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים במכירות חיסול. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים ברכישה באתר בלבד.
 7. מובהר כי במקרה של החזרת מוצר שנרכש בהנחה כלשהי או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה זה ששולם בפועל לאחר ההנחה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק "מבצעי בזק" – מבצעים הנותנים הטבה או הנחה כלשהי, המוגבלים לשעות בודדות, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.
 9. מחירי האתר ו/או מבצעי האתר ו/או קופונים ו/או מלאי זמין למכירה באתר – תקפים אך ורק לאתר ולא לחנויות הרשת "דן דיל".

הרשמה לאתר ואופן ביצוע הזמנות

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים ו/או חשבונות שלא היו פעילים במשך תקופה.
 4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוח להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לביטול הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים חלקיים, לא מדויקים או כוזבים.
 6. בעת עדכון סל הקניות, החברה זכאית לתזכר את הלקוח אודות הסל, באמצעות שליחת מייל ו/או הודעה לטלפון הנייד שנמסרו ע"י הלקוח.
 7. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעת אישור עסקה ללקוח. פרטי ההזמנה כפי שהוגשו על ידי הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 8. במקרה והודעה כאמור לא נמסרה ו/או התקבלה אצל הלקוח, מכל סיבה שהיא, יפעל הלקוח ללא דיחוי לשם יידוע החברה על כך.
 9. במקרה בו לא אשרה חברת האשראי את העסקה, יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה על כך וזה יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
 10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה בלבד.
 11. אישור העסקה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במקרה בו לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כגון לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. האמור הינו בכפוף לביטול החיוב על ידי החברה במידה ואכן בוצע ו/או בהשבת התשלום ללקוח אם אכן שילם. יובהר כי ייתכן מצב בו על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספקו ללקוח – במצב זה תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
 12. נהלי מועדון DANדיל: החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת הנחות ו/או מבצעים למצטרפים חדשים וחברי מועדון, וכן לשנות ו/או לבטלם מעת לעת.

ביטול עסקה על ידי החברה או האתר

 1. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
  • אם יתגלה כי בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטים שגויים;
  • אם בוצעו מעשה או מחדל אשר פוגע או עלול לפגוע באתר, או בצד ג' כלשהו, לרבות לקוחות, ספקי ועובדי החברה;
  • אם השירות הניתן באתר שימש לביצוע מעשה הנחזה כמעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או הווה, ו/או אפשר ו/או הקל ו/או עודד ו/או סייע ביצועו של כזה;
  • אם הופר סעיף מתקנון זה ו/או תנאי מתנאיו של כל מסמך מחייב או מתנאיו של שירות שיציע האתר;
  • אם הלקוח חב חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות והחוב אינו נפרע, על אף חלוף המועד לתשלומו;
  • אם קיים חשש, מצד החברה שהתשלום בגין העסקה לא ייתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהו;
  • אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות קולמוס בהצגת מוצר באתר, בין אם הנוגעת למחירו ובין אם לתיאורו ו/או במשלוח המוצר ו/או בזמינותו במלאי;
  • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך לא רק: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
  • אם קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי) על ידי הלקוח או מי מטעמו;
 2. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר עסקה ו/או הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול עסקה על ידי הלקוח ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
 2. רק הלקוח המזמין (ולא הנמען) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף לחוק, בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
 • כל החזר כספי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה ההזמנה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 • לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר, וזאת בהודעה בכתב לחברה, ובלבד שהלקוח החזיר את המוצרים למחסני החברה או לאחד מסניפי הרשת בלוח הזמנים האמור.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יינתן הזיכוי הכספי בניכוי עלות המשלוח מסך הזיכוי, וזאת לאחר קבלת המוצרים חזרה במחסני החברה או בסניפי הרשת, עד ולא יאוחר מ 14 ימים כאמור לעיל.
 • בכל מצב של החזר, הזיכוי יינתן אך ורק בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם האריזה והתווית עליו כפי שהתקבל בצרוף חשבונית תשלום.
 • במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא בזיכוי כספי ולא בשובר זיכוי). החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזר.
 • על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.
 • במקרה של ביטול, שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, ובכפוף לקח שהודעת הביטול נמסרה ע"י הלקוח במועדים הקבועים לעיל וכן נמסרה הסחורה למחסני החברה במועדים האמורים לעיל, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 • אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן.
 • במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. יודיע על כך הלקוח לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.
  • לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
  • כל זיכוי, בין אם למחסן המרכזי ובין אם לאחת מחנויות הרשת, יעשה בתאום מראש מול מחלקת שירות הלקוחות של האתר.
 1. החזרת מוצר תבוצע למחסני החברה – א.ת. הר טוב ב' בית שמש באחריות המזמין. כמו כן, ניתן להחליף את המוצר הנרכש, בכל אחת מחנויות DANדיל ברחבי הארץ באריזתם המקורית ובצרוף חשבונית מס.
 2. החזרות והחלפות יתבצעו בתנאי שהמוצרים יוחזרו ללא פגם, באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש. מוצרים שנמכרים באריזה ממותגת חייבים לחזור באריזתם כשהיא שלמה ולא נפתחה. במידה ומוצר נמכר במארז, יש להחזיר את המארז בשלמותו על כל חלקיו ומבלי שנעשה בו שימוש.
 3. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממכירת חיסול והלקוח הביע עניין להחזירם -במידה ויבקש הלקוח לקבל החזר כספי, שווי ההחזר יהיה שווה לסכום המקורי ששילם.
 4. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי.
 5. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. ג. טקסטיל ד. מזון ה. מוצרי פארם.
 6. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 7. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה הנוגעת לשימוש במוצרים.
 8. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

אספקה והובלת המוצרים

 1. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים "ימי עסקים" בלבד, קרי, ימי חול, ראשון עד חמישי, בהם לא נכללים ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד) וימי זיכרון, יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.
 2. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוזמנה על ידי הלקוח, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
 3. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית) או דואר ישראל, או בנקודות איסוף לבחירת הלקוח.
 4. במידה והמשלוח התבצע באמצעות שליח "עד הבית", השליח יגיע לכתובת כפי שהוזנה על ידי הלקוח תוך 7 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה בחברת האשראי ואישור החברה את ההזמנה ובימי עסקים בלבד (במידה ומועד המשלוח יוצא ביום שאינו יום עסקים, יתקבל המשלוח במהלך 24 השעות ביום העסקים הקרוב הבא), בין השעות 8:00 ל- 17:00 (פרט לישובים מרוחקי,- יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן- משלוח באמצעות דואר ישראל עד 14 ימי עסקים, משלוח דרך נקודות איסוף עד 7 ימי עסקים. הלקוח חייב להיות נוכח בכתובת למשלוח שמסר במועד שתואם עימו הגעת השליח, שאם לא כן יחוייב בעלות משלוח נוסף ו/או תבוטל העסקה (מבלי שיוחזר עלות המשלוח).
 5. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
 6. שיטת משלוח איסוף עצמי מהחנויות – ההזמנות ישלחו לחנות שנבחרה תוך 7 ימי עסקים. בעבור שיטת משלוח זו לא ייגבה תשלום מהלקוח בגין המשלוח. רשימת החנויות המאפשרות קבלת שירות זה עשויה להשתנות מדי יום, על פי צורכי החברה. עם הגעת החבילה לחנות שנבחרה תישלח הודעת sms ו/או מייל למספר הטלפון ו/או המייל שהוזן בעת ההזמנה, ובה פרטים אודות שעות פתיחת החנות. המזמין מחוייב לאסוף את המשלוח תוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה.
 7. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
 8. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים ו/או שינוי זמנים של חברות השילוח השונות.
 9. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה  ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
 10. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 11. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, בתנאי שחברת כרטיסי  האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה, בתנאי שלא נפלה טעות כלשהי בנתוני ו/או מחיר המוצר שהופיע באתר ובתנאי שהמוצר זמין במלאי למכירה באתר.
 12. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל או שכל מקום אחר, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 13. שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות וזאת בתוך שעה ממועד סיום ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות.
 14. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ו/או דואר ישראל, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
 15. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

אחריות החברה

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהיה עילת התביעה אשר תהיה  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש ו/או בכל נזק שאינו ישיר ו/או עקיף.
 4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות כל שימוש ו/או הרכבה שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית שעל המוצר.
 5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי "כוח עליון", כדוגמת אך לא רק: תקלות, עיכובים, שביתות והשבתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל ו/או חברות שליחות ו/או כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות  טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדוא"ל.
 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצר שרכש באמצעות האתר לוקה בפגם כלשהו, באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות, והחברה תטפל בפנייה בהקדם ככל האפשר ובשעות הפעילות.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר ותוכנו, לרבות, אך לא רק: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן : "המידע") הינם רכושה של החברה או לצד ג' אחר בלבד ומוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לפרסם, להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכיו"ב למעט אם החברה התירה במפורש בכתב ומראש.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני (בין אם זכויות רשומות ובין אם שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם, ("Domain") פטנטים, סימני המסחר לרבות השם "DANדיל", מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחר,  ו/או אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.
 4. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הנרשם במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.
  2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על הלקוח מידע ממס' מקורות וביניהם: מידע שמוסר הלקוח ביודעין. הנרשם לאתר מאשר שמסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הלקוח בלבד יהיה אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות ו/או עמודים שנצפו על ידי הלקוח באתר כמו כן הצעות ושירותים שעניינו את הלקוח; ג. מידע ממאגר מועדות DANדיל שהועבר בהסכמת הלקוח.
  3. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שלקוח בוחר לפרסם באתר אינו בגדר מידע פרטי.
  4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות.
  5. המידע עשוי להיות מועבר לצד ג' ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהול תקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
  6. החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.
  7. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.
  8. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  9. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דוא"ל והודעות sms. הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או שלא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. כמו כן הסכמה לשימוש במידע לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
  10. אישור לקבלת מידע פרסומי משמעו הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר – בנפרד מרשימת הדיוור של חנויות הרשת. לפיכך, בקשה להסרה מרשימת הדיוור תחול על רשימות התפוצה של האתר בלבד.
  11. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.
  12. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  13. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, תקלות או כשלים – לרבות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
  14. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד ג' בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

לקוח/ה יקר/ה,
באפשרותך למסור לנו, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מהמגזר הביתי הדומה לפריט/ים שנמכר/ו לך,
בכמות או במשקל דומים לפריט/ים שנמכר/ו לך, אשר מקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני שנועד לשימוש דומה לפריט/ים שנמכר/ו לך.
החזרה זו אינה כרוכה בתשלום או בכל תמורה אחרת מצידך.
מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני אפשרית באחת מתחנות האיסוף המופיעות בקישור של תאגיד המחזור מאי: https://mai.org.il/
יובהר, כי איננו מקבלים פריט פסולת ציוד וסוללות מזיקה.
לפרטים נוספים ולהבהרות בנוגע לאפשרות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון 0543090135